Ana Sayfa                        Sait Selçuk ATICI Kimdir?                     Soru-Cevap                                    İletişim                                    Site Haritası

Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları

Baş - Boyun Cerrahi Uzmanı ve

Fizyoloji Bilim Uzmanı (PhD)

 :: Baş Dönmesi
 :: Allerjik Rinit
  Bunları Biliyor musunuz? : Kulak Enfeksiyonları(Otitler) |  Kulak Çınlaması (Tinnitus) |  Kulak Kireçlenmesi (Otoskleroz) |  Kulak Kaşıntıları |  Biyonik Kulak (Koklear İmplant) |  Cep Telefonlarının Kulağa Etkileri |  Gebelerde İşitme Sorunları |  Burun Tıkanıklığı (Ergilik=Deviasyon) |  Sinüzit Sebepleri, Tedavisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) |  Balon ile Sinüzit Cerrahisi (Balon Sinoplasti) |  Burun Kanaması (Epistaksis) |  Gebelerde Burun Sorunları |  Yaşlılarda Burun Sorunları |  Nezle, Grip, Soğuk Algınlığı ve Grip Aşıları |  Burun ve Sinüs Tümörleri |  Burunda Yabancı Cisim |  Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları |  Horlama ve Uykuda Nefes Durması |  Öksürük ve Tedavisi |  Kekemelik ve Tedavisi |  Reflü (Ağıza Safra Gelmesi) |  Ağız Kokusu (Halitozis) |  Ağız İçi Yaralar (AFT) ve Tedavisi |  Gırtlak - Boğaz Kanserleri ve Sigara Bağlantısı |  Yemek Yerken Çeneden Ses Gelmesi |  Yüz Felçleri |  Guatr (Tiroid Bezi) Hastalıkları ve Tedavisi | 
Kulak Hastalıkları Burun Hastalıkları Boğaz Hastalıkları Çene ve Yüz Hastalıkları KBB'de İlaç Kullanımı
Kulak Hastalıkları / Travmatik Kulak Hastalıkları

 

          Ekstrakraniyal İntratemporal

          Mastoidit

          Fasiyal Paralizi

          Labirentit

 

          Labirentitleri patoloji ve kliniğine göre üç başlık altında toplamak mümkündür.

          a- Sınırlı (circumscribed) labirentit,

          b- Seröz labirentit,

          c- Süpüratif labirentit.

 

          Petrozit

 

          Ekstrakraniyal Ekstratemporal

 

          Subperiostal Apseler

               Postaurikuler Apse:

               Bezold Apsesi:

               Zigomatik Apse:

 

          İntrakraniyal

 

          Menenjit

          Otojen intrakraniyal komplikasyonlar içinde en sık menenjit görülür. Hem ASOM, hem de KSOM’un komplikasyonu olarak görülür.

 

          Klinik: Baş ağrısı, menenjitin her safhasında görülen en önemli semptomdur. Zamanla fotofobi ve hiperestezi ortaya çıkar, intrakraniyal basınç artışı ense sertliğine neden olur. Basıncı azaltmak için hasta başını geriye atarak yatar. Bu yatış şekline “tüfek tetiği yatışı” denir. Baş ağrısıyla birlikte ense sertliği menenjitin iki temel bulgusunu oluşturur.

 

          Lateral Sinüs Tromboflebiti

          Transvers sinüs, mastoid kemik iç yüzeyine geldiğinde superior petrozal sinüsü alarak sigmoid sinüs adıyla devam eder. Mastoid cerrahisinde ameliyat sahasının lateralinde kaldığı için lateral sinüs denilmektedir. Mikroorganizma sigmoid sinüse ulaştıktan sonra enflamatuar reaksiyonlar başlar. Pıhtılaşma sonucu oluşan trombüsten, sinüs akımında yavaşlama olur. Trombüs büyüdüğünde kan akımı tamamen durma noktasına gelir.

 

          Klinik: Trombüs, sinüsü tamamen tıkamışsa ve enfeksiyona bağlı emboliler oluşturmuyorsa semptomlar oldukça siliktir. Buna karşılık enfeksiyon varsa hastada titremelerle ateş yükselmesi, anemi, kulakta pulsasyonlu akıntı, baş ağrısı ve boyun ağrısı gibi semptomlar görülür. Mastoid bölge palpe edildiğinde, özellikle emiser venin kemiğe girdiği noktada ağrı hissi olur ve buna “Griessinger belirtisi” denir. Beyin omurilik sıvısı bulguları normaldir. Hastalarda baş ağrısıyla birlikte papil ödemi, boyun ağrısı, binoküler diplopi ve fotofobi sinüsün tıkanmasıyla gelişen basınç artışına bağlı olabilir. Ateşin yüksek olduğu dönemde kan kültürü yapılmalıdır.

 

          Tedavi: Lateral sinüs tromboflebitinin tedavisinin temelini intravenöz antibiyotik ve cerrahi girişim oluşturmak-tadır.

 

          Epidural Apse

          Daha çok KSOM’a bağlı olarak gelişir. En sık kolesteatomlu KSOM’a sekonderdir. Kronik hastalıklarda kemik erozyonu sonucu enfeksiyon materyalinin dura ile temas etmesi sonucu oluşur. : Epidural apseler genellikle sessiz seyreder. En sık görülen semptom, hasta olan kulak tarafında inatçı zonklayıcı ağrıdır. Özellikle KSOM’da inatçı bir kulak ağrısı veya baş ağrısının, intrakraniyal bir komplikasyonun geliştiği konusunda hekimi uyaran önemli bir bulgu olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Ateş bulunmaz veya çok azdır. Epidural apsenin tedavisi cerrahi girişimdir. Hastaya mastoidektomi yapıldığında granülasyon dokuları izlenerek erozyon alanı bulunur ve apse drene edilir.

 

          Subdural Ampiyem

          Dura ile araknoid arasında bulunan potansiyel boşlukta enfeksiyon materyalinin birikmesine subdural ampiyem denir. Subdural apse terimi de kullanılır.

 

          Klinik: Apse tarafında kulak akıntısı, temporoparietal bölgede daha fazla olmak üzere baş ağrısı, somnolans, stupor görülür.

 

          Beyin Apsesi

          Otojen intrakraniyal komplikasyonlar içinde menenjitten sonra en sık görülen komplikasyondur. Otojen beyin apselerinin büyük bir kısmı KSOM’a, özellikle de kolesteatomlu KSOM’a bağlı (%90-95) olarak gelişmektedir. En sık temporal lob ve beyincikte görülmelerine rağmen, nadir olarak da pariyetal ve oksipital lobda görülebilir.

 

          Latent Evre: Başağrısı, huzursuzluk, halsizlik, iştahsızlık en önemli bulgulardır.

          Manifest Evre: Apsenin kendisinin ve neden olduğu ödemin etkisiyle kafa içi basıncı artar ve bası semptomları ortaya çıkar.

 

          Tedavi: Önce hastanın genel durumu düzeltilir, daha sonra fokal enfeksiyon odağı ortadan kaldırılır; son olarak da apsenin drenajı yapılır ve intrakraniyal basıncın azaltılmasına çalışılır.

 

          Otitik Hidrosefalus

          Otitik hidrosefalus lokal nörolojik semptomlar bulunmaksızın intrakraniyal basınç artışıyla karakterize, geç dönem otit komplikasyonudur. Genellikle lateral sinüs tromboflebitine sekonder gelişir. Baş ağrısı, görme bozukluğu, letarji, papil ödemi, VI. kraniyal sinir paralizisine bağlı diplopi muayene bulgusu olarak görülebilir.

 

          Tedavi: Otitin tedavisi ile birlikte artmış intrakraniyal basıncın azaltılması hedeflenir.

 

 

YASAL UYARI:   Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden site/site sahibi sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler hergün güncelleştirilmediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktora danışılarak kontrol edilmelidir.

© 2008 www.saitselcukatici.com.tr ENTRIUM Kulak Burun Boğaz Teşhis Tedavi Tüm hakları saklıdır