KULAK ÇINLAMASI (TİNNİTUS) NEDİR?

 

Tinnitus; ″mekanoakustik ve elektrik sinyallerin eş zamanlı olarak meydana getirdiği ses duyamsaması″ olarak tanımlanmıştır. ″Herhangi bir ses uyaranı olmadan algılanan sese ya da seslere″ tinnitus denir. Bunlar çe­şitli frekanslarda düzensiz seslerden oluşur ve hiçbir anlam taşımazlar. Anlam taşıyan sesler işitmek ise bir halüsinasyondur ve psikiyatrik bir hastalığın işaretidir. Çe­şitli hastalıkların belirtisidir ve kendi başına bir klinik antite değildir. Bu nedenle tinni­tusun gerçek nedenini bulmak her zaman mümkün  değildir. Büyük sıklıkla 40-70 yaşları arasında ortaya çıkar. Çocuk yaşlarda olağanüstü seyrektir. Erkek ve kadın her iki cinste de rastlanır ve sıklık eşit olarak dağılmıştır. Geçici tinnitus çoğunlukla  yoğun şiddette sese maruz kalındığında ve blast travmalardan sonra her zaman ortaya çıkan ancak genellikle kaybolan bir durumdur. Bununla birlikte yıllar boyunca maruz gürültüye kalındığında kalıcı hale gelebilir ve bu tür işitme kayıplarının %50-60’ında  kalıcıdır. Tinnitus görülme oranı, ciddiyet derecesi işitme kaybındaki artış ile orantılıdır.