NİSTAGMUS NEDİR

 

        Spontan göz hareketleri, yani nistagmus terimi oküler pozisyonun dengesizliginden kaynaklanan bifazik oküler osilasyonlarını ifade etmektedir. Oküler dengesizlik de vestibüler, serebell. Bir nistagmus varlıgında nistagmusun yönü, süresi, amplitüdü, yavas ve hızlı faz hızları, ritm, simetri gibi özelliklerin yanı sıra gözkapagı, bas ve bakıs pozisyonlarının, hiperventilasyonun, vizüel fiksasyonun, karanlıkta bulunmanın nistagmusa etkisi saptanarak nistagmusun tipi belirlenir.

       

     Nistagmus hastanın pozisyonu ne olursa olsun var olup her zaman vertigoya eslik eder ve vestibüler bir anormallikte ortaya konulabilecek güvenilir, yegâne objektif bulgu olabilir.