BPPV TEDAVİSİ

Tedavi amaçlı çeşitli serbestleştirme, yeniden dağılım ve yeniden pozisyonlandırma egzersizleri geliştirilmiştir. Buna göre:

 -Epley manevrası ( repozisyon)

-Brandt & Daroff manevrası ( yeniden dağılım , 1980)

-Semont manevrası (serbestleştirme , 1988)

-Hain’in gövde yuvarlama manevrası ( Lateral kanal BPPV )

en sık kullanılanlarıdır.

 

Eppley Manevrası : Amaç kanalitlerin posteriyor SSK’ı katederek utrikulusa düşmelerini sağlamak ve endolenf hareketineneden olmalarını engellemektir.

 

Brandt & Daroff Manevrası:  Amaç otolit kristallerinin yeniden dağılımının sağlanmasıdır.

 

Semont Manevrası : Amaç otolit kristallerinin yapıştıkları alanlardan sebestleşmelerini sağlamaktır.

 

Hain’in gövde yuvarlama ( barbekü) manevrası : Lateral kanal BPPV ‘sunda kullanılır.

    Buna göre manevraların başarı oranları, Semont’ta bir manevra sonrası %84, iki tekrar sonrası %93, Epley’de Herdman’a göre %90, multipl tekrarlar sonrası %100, Brandt& Daroff’ta manevra sonrası 3-14. günlerde %98 ve Barbekü manevrası multipl tekrarlar sonrası %100 olarak oranlanmıştır.

 

Vestibüler hastalıkların medikal tedavisinde ideal ilaç yoktur. Semptomatik dönemdeakut atakların kontrolü asıl amaçtır. Spesifik hastalıklar için tedavide hedef hastalığa göre plan yapılır.

   

Semptomların düzeltilmesi amacıyla Antihistaminikler, Antikolinerjikler, Antidopaminerjikler ve GABAerjikler kullanılmaktadır.

 

Meniere hastalığı gibi spesifik tedavi gerektiren durumlarda farmakolojik dekompresyon tedavisi, gerektiğinde immünosüpresanlar, ITKS, ITAG uygulanmaktadır.