EN SIK GÖRÜLEN BAŞ DÖNMESİ NEDENLERİ

 

a. Periferik vestibüler hastalıklar

Bening paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)

Meniere hastalıgı

Labirentit

 

b. Santral vestibüler sistem hastalıkları

1. Vertebrobaziler yetersizlik sendromu , Beyin sapı iskemi ve infarktları,

2. Demyenilizan hastalıklar; Multipl skleroz, postinfeksiyöz demyelinizasyon

3. Serebellopontin köse tm; Akustik nöroma, meningioma, kolesteatoma, metastatik tm.

4. Kraniyal nöropati, sekizinci kafa çifti tutulumu

5. intrensek beyin sapı lezyonları; Tm, arteriyovenöz malformasyon, travma

6. Posterior fossaya ait diger lezyonlar; Hematom, serebellar infarkt, tm.

7. Epilepsi; Özellikle temporal tip nöbetler

8. Heredofamilial hastalıklar; Spinoserebellar dejenerasyon vs.